Kommunfullmäktige beslutar om gemensam VA Policy för STO regionen

Det kan vara värt att ta del av den nya gemensamma VA policyn vilken Stenungsunds kommunfullmäktige beslutar om den 9/3. Du hittar informationen under punkt 10 i Kallelse (stenungsund.se) vilken beslutats av kommunstyrelsen och rekommenderas KF att fastslås.

Hur påverkar den nya VA Policyn Stora Askeröborna?
Svaret är inte givet. Även om policyn på många sätt uttrycker att man lyssnat till oss i Arbetsgruppen som sedan 2018 stridit för Stora Askeröbornas behov, så går det inte att veta hur VA policyn kommer att tillämpas i praktiken. Arbetsgruppen vill att lagen skall följas utan särskild eller varierande tolkning.

Fastighetsägare har rätt att själva välja teknik (anläggning) utan att tvingas till t ex sluten tank och tjänstemän är endast rådgivande inte styrande vid VA ansökan.

Det vore mycket värdefullt att höra hur Stora Askeröbornas ansökan om enskilt VA bemöts av tjänstemännen framöver så kontakta gärna någon av oss i arbetsgruppen och berätta hur det går.