Möte om Stenungsunds VA-Policy

Den 11 mars träffade Arbetsgruppen Kommunstyrelsens Ordförande, Olof Lundberg (S), för att förstå mer om den nyligen antagna VA-policyn och dess 4 punkter för Enskilt avlopp.

VA-Policy för Stenungsunds kommun.pdf

Vi diskuterade risken för feltolkningar och föredrog några nutida exempel där enskilt avlopp alltjämt styr öbor mot sluten tank där alternativa lösningar bemöts godtyckligt och ansökningsprocessen försvåras.

Arbetsgruppen fortsätter noga följa enskilda ärenden och ger dig gärna råd och stöd för hur och vad du gör för att kunna välja den teknik (anläggning) som fungerar bäst för dig.