Om Oss

Arbetsgruppen bildades på initiativ av en grupp engagerade öbor. Arbetsgruppens mål är att, i konstruktiv dialog med kommunens tjänstemän och politiker, påverka så att översiktsplan och politiska beslut speglar den framtid som öborna samlats kring.

Arbetsgruppen är engagerad, för att vi vill och kan, vilket ger oss kraft och ökar förutsättningen att lyckas i dialogen och samarbetet med kommunen. Arbetsgruppen utgörs av sommarboende, permanentboende, nyinflyttade samt flera generationers boende.

Arbetsgruppen driver en konstruktiv dialog med kommunen och belyser behovet av långsiktigt miljöekonomiskt hållbara lösningar för öborna. Arbetsgruppen driver aktuella frågor kring t.ex. enskilt avlopp, mark- och nyttjanderätt, strandskydd, byggnationer och annan utveckling på ön. Vi möter politiker och tjänstemän tillsammans och gör allt vi kan för att öbornas önskemål ska bemötas.

Arbetsgruppen består idag av Camilla Ardehn, Rustan Asker, Gert Claesson, Lars Palmqvist, Hanna Ericson, Lars Josefsson, Håkan Berntsson, Nic Larsson, Jan Thorén, Gerd Horal.