Möte med Presidiet

Möte på Stora Askerön med Presidiet gällande öbornas begäran om Extra Kommundelsstämma. I mötet diskuteras Askeröns framtid i Stenungsunds kommun och omfattar Vatten och avloppsfrågor,

ÖP2020, Mark och Nyttjanderätt, Expansion (verksamhet/boende mm), Bevarande av kulturmiljön, Fortsatt underhåll av öns värden, Kommunal försörjning/behov. 

Politikerna avstyr stämman och Arbetsgruppen går med på att mötet hålls som en dialog mellan politiker och öbor.