ÖP 2020 har nu antagits

Arbetsgruppen för Stora Askeröns Öråd har sedan februari 2018 envist och enträget arbetat för att påverka den nya Översiktsplanens text om Stora Askerön.

Vi ville förstå varför kommunen hade intagit en så restriktiv ton kring Stora Askerön men varken politiker eller tjänstemän ville eller kunde förklara varför – de flesta visste helt enkelt inte.

Beslut att anta ÖP har fattats.

Översiktsplanen (ÖP) ska beskriva den politiskt strategiska riktningen för olika områden i kommunen.
ÖP är inte ett juridiskt bindande dokument men får stor betydelse i tillståndstvister (Bygglov osv).
ÖP ska uppdateras 1 ggr/mandatperiod men kan bli långvarig pga politiska skiljaktigheter eller resursbrist.
Ex. ÖP06 gällde tills nu – december 2020 dvs i 14 år.

Hårt arbete lönar sig.

Arbetsgruppen fördjupade sig i ÖP, sökte fakta, granskade referenslitteratur, regelverk, lagar, domslut mm.
Vi sammanställde materialet som påvisade bla faktafel i ÖP.

Politiker och tjänstemän blev förvånade, hänvisade till annan – ingen ville/kunde förklara.
Vi träffade till slut rätt personer som tog ansvar och rensade Stora Askerötexten från faktafel.

Bland annat försvann:

  • Angivelsen om sluten tank vid nybyggnation
  • Symboler för badplatser, felplacerad kvarn osv
  • att fler bostäder skulle öka närsaltsbelastningen på Askeröfjorden
  • Naturvärdesklass 2 för södra Stora Askerön.

Tyvärr finns fortfarande text kvar som kan leda till begränsningar i mark- och nyttjanderätten.

Arbetet fortsätter 2021

Vi fortsätter därför arbetet och dialogen med kommunens politiker och tjänstemän samt inleder ett pilotprojekt med Länsstyrelsen i syfte att behålla och stärka Stora Askeröns naturvärden och samtidigt möjliggöra en försiktig utveckling på ön i form av tex. småskalig verksamhet och viss nybyggnation.

Läs mer om den nya och gamla ÖP genom att följa länkarna nedan: