Örådet bildas

Örådet bildas efter att kommunen presenterat förslag till ny Översiktsplan (ÖP19).
Stora Askerön beskrevs som rekreationsplats för Stenungsundsborna vilket fick närvarande öbor att höja rösten.

Vi var många som samlades i öns skolhus för att diskutera föreslagen ÖP19.
”Örådet” myntades av mötesdeltagarna och öborna var överens kring Stora Askeröns framtid. Örådet omfattar 220 personer.