Arbetsgruppen bildas

Arbetsgruppen bildas som en intressegrupp på initiativ av öbor. Arbetsgruppens mål är att, i konstruktiv dialog med kommunens tjänstemän och politiker, påverka så att ÖP19 speglar den framtid som öborna samlats kring.

Arbetsgruppen är engagerad, för att vi vill och kan vilket ger oss kraft och ökar förutsättningen att lyckas i dialogen och samarbetet med kommunen. Arbetsgruppen utgörs av sommarboende, permanentboende, nyinflyttade samt flera generationers boende.

Arbetsgruppen består av Lars Palmqvist, Gert Claesson, Håkan Berntsson, Rustan Asker, Nic Larson, Hanna Ericson, Lars Josefsson och Camilla Ardehn.

Arbetsgruppen driver en konstruktiv dialog med kommunen och belyser behovet av långsiktigt miljöekonomiskt hållbara lösningar för öborna. Arbetsgruppen driver aktuella frågor kring tex enskilt avlopp, mark- och nyttjanderätt, strandskydd, byggnationer och annan utveckling på ön. Vi möter politiker och tjänstemän tillsammans och gör allt vi kan för att öbornas önskemål ska bemötas.