Politikerträff

Arbetsgruppen träffar Thomas Danielsson (C), Kent Sylvan (M), Johan Jönsson (M) för att diskutera den nya Översiktsplanen. Andra politiker och media vill inte närvara.

Politikerna rekommenderade öbor som söker nytt avlopp att:

  • Var faktabaserad och ihärdig.
  • Förvänta sig 10 veckors handläggningstid
  • Om svar uteblir, eskalera till Miljöchef
  • Om svar uteblir eller hänvisning till sluten tank görs, eskalera till Miljöchefens chef
  • Om svar uteblir eller hänvisning till sluten tank görs, eskalera till slutlig chef.
  • Hänvisa till Kommunens Policy-dokument och säkerställ att tekniska nämnden informeras att ärende inte bemöts