Frågor om Översiktsplanen

Arbetsgruppen ber kommunen att svara på 7 frågor till texten i den nya Översiktsplanen. Birgitta Wall, projektledare, vill inte besvara frågorna och hänvisar till politiker.