Artikel i GP

Göteborgs-Posten (Martina Liljedahl) skriver en artikel om Stora Askerön i kommunen.
Se Artikeln här: Ny plan väcker fråga om byte av kommun | GP.

Rustan Asker, Gert Claesson, Lars Palmqvist och Camilla Ardehn informerar att

 • Öbornas skrivelse till kommunen handlar om den demokratiska processen. Öborna vill se
  • en dialog med tjänstemän och politiker samt
  • vårt förslag på text för Stora Askerön i den nya Översiktsplanen 2019.
 • Öborna vill att kommunen förstår att Stora Askeröns öbor vill ha en konstruktiv dialog med kommunen avseende öns fortlevnad. Att vi vill kunna fortsätta vårda, utveckla och driva såväl rekreation som småskalig verksamhet och se en fortsatt försiktig utveckling (ny/om och tillbyggnad) på ön.
 • Kommunens tjänstemän och politiker driver direkt mot V/A frågan vilken vi hävdar är av underordnad betydelse och bör särskiljas från diskussionerna kring Översiktsplanen.
  Frågan är komplex och förutsätter faktainsamling innan den adresseras.

Journalisten ville veta hur öbor uppfattar relationen och samarbetet med Stenungsunds Kommun. Ön kunde ju lika gärna ha tillhört Tjörn/Orust.

 • Ön är geografiskt avlägsen oaktat kommunal centralort och den demokratiska processen ska fungera.
 • Oaktat öns historiska kommunala tillhörighet, båttrafik, kyrksocken osv, är kommungemensamma konstruktiva lösningar möjliga, se Fiberföreningen som verkar för STO regionen.
 • Öbor ser gärna passagerarbåtförbindelse som komplement till bilen, en lämplig lösning om någon av de 7 broarna till centralorten drabbas av olycka.