Bo Pettersson (S)

Samtal med Bo Pettersson (fd kommunstyrelsens ordförande, S). Bo menar att politik och diskussion om innehållet drivit förseningen av ÖP. Bo hade inte läst Stora Askeröns inlägg men markerar att vi har hörts och diskuteras av politiker i korridorerna.

Han bedömer att ÖP kommer att ändras så att fortsatt försiktig utveckling på ön blir möjlig. Felaktigheter i ÖP ska tas bort vilket inkluderar hänvisningen till Miljöbalken Kapitel 4, paragraf 4 vilken enligt Översiktsplanen 2006 och förslaget 2019 hänvisas till med orden att ” fler enstaka fritidshus skulle bli olämpligt lokaliserade” då dessa skulle strida mot Miljöbalken.

Miljöbalken hänvisar till fritidshusområden vilket inte kan anses vara detsamma som enstaka hus. En direkt felaktig tolkning vilket Bo lovar överväga.