Håkan Hermansson (C)

Samtal med Håkan Hermansson (C), ordförande för ÖP 2019 som informerar att: Inga möten med medborgare eller annan part medges då det uppfattas försena ÖP 2019!

De har mottagit Örådets yttrande i samrådsredogörelsen MEN Håkan har uppfattat att öborna önskar exploatera ön/kraftfullt öka tillväxten på ön. Håkan lovar sätta sig in i Naturvårdsprogrammets påverkan på ÖP.

Håkan anser att ÖP och V/A hör intimt samman där enskilt avlopp utgör en olägenhet i kommunen. Han hade inga synpunkter på vårt krav på miljöekonomiskt hållbara lösningar för ön där kommunalt V/A inte är lösningen.

Håkan anser INTE att Örådet kan påverka den textuella formuleringen fn MEN inkomna synpunkter beaktas. De synpunkter som har relevans kommer att bemötas.

Direkta felaktigheter ska rättas till och Örådet ombeds skicka mail med förtydliganden om vilka dessa är. Förhandsvisning av text görs INTE.