Anders Hulterström

Möte med Anders Hulterström – ÖP2020 – ändring av felaktigheter i ÖP.

Anders är chef för arbetet kring Översiktsplanen 2019 samt kommunens detaljplaner.

Mötet med Anders var konstruktivt och konkret. Arbetsgruppen uppfattade att Anders Hulterström tar ansvar att ändra den föreslagna versionen då texten är såväl missvisande som ogrundad. Arbetsgruppen följer upp med Anders i slutet av september.