Oxevik

Kommuntjänstemän, en miljöstrateg samt en miljöinspektör besöker Oxevik för att agera på en miljöanmälan som gjorts av öbo till kommunen. Skogen i området som i drygt 50 år växelbrukats av gårdsägaren, bedömdes av Kommunen och Länsstyrelsen vara välskött och ärendet lades ner.