Fiskevik

Fiskevik besöks av de tjänstemän som belagt området med fem års slyröjningsförbud. Tjänstemännen förklarar skillnaden mellan trädsly och slyträd samt söker förtydliga att förbud att slyröja inte betyder att buskar ska växa där, dvs området får röjas men ska påvisa återväxt av träd trots att träd inte ska växa inom strandzonen.