Länstyrelsen och miljöexpert på besök.

Länsstyrelsen och miljöexpert från Naturcentrum besöker Stora Askerön för att diskutera miljöekonomiskt hållbara lösningar för ön och öborna.

Naturexperten lämnar utlåtande om markområdet i Fiskevik vilket enligt kommunen har Naturvärdesklass 2 (näst högsta klass) men enligt naturexperten har klass 4 (Lägsta klass).