Översiktsplan 2019 Status

Planchefen, Anders Hulterström, berättade om ÖP19 arbetet som fortskrider men ny chef tar vid när kommunen omorganiserar i december. Anders lämnar tyvärr sitt uppdrag som planchef men fortsätter som planarkitekt och tf förordnad för ÖP2020.