Förtydligande om Örådets och Arbetsgruppens syfte

För att förtydliga Örådet och arbetsgruppens syfte

2018 sammankallade vi till ett möte i skolhuset för att diskutera förslag till den nya ÖP-20 och de förutsättningar som skapats för Stora Askerön i denna.

Det skapades i detta sammanhang ett Öråd för Stora Askerön

Ett stort antal fastighetsägare (234 st) på Stora Askerön, både fast boende och sommarboende ställde sig bakom frågan så som den presenterades på detta möte och det är också så som frågan har kommit att regelbundet presenterats, ända fram till dec 2020, när ÖP-20 antogs.

Det är svårt att förmedla vilket oerhört arbete som gjorts för att framföra detta budskap och vilken insats detta krävt av de som engagerat sig att driva frågan för örådets räkning (Camilla Ardehn, Rustan Asker, Gert Claesson, Lars Palmqvist, Hanna Ericson, Lars Josefsson, Håkan Berntsson, Nic Larsson, Jan Thorén, Gerd Horal )

Att läsa in och förstå de lagar och regelverk som berör området, sammankalla till möten med politiker från alla partier, följa processen i ÖP, läsa in den del som berör Stora Askerön men även ta del av förslag över andra kommundelar för att förstå processen och se hur förslaget presenterats i resten av kommunen.

Att också närvara vid kommundelsstämmor och ett flertal kommunfullmäktige och verkligen ta varje tillfälle i akt att driva frågan under 3 års tid kräver ett STORT engagemang och otroligt mycket tid. 

Under denna process framkom att flera fastighetsägare på Askerön upplevt stora problem med handläggning och dialog i ärenden med Stenungsunds kommun gällande enskilda avlopp och bygglovsärenden. Man fick också kännedom om fastighetsägare i andra kommundelar som haft liknande erfarenhet och man beslutade att tillsammans med dessa, driva den frågan för egna fastigheters räkning.

Detta har EJ varit kopplat till Örådets arbete, utan drivits separat av de fastighetsägare som haft aktuella ärenden i Stenungsunds kommun.

Vi förstår nu att detta kanske inte varit tillräckligt tydligt för alla och att det finns de som upplever att denna fråga drivits för Örådets räkning och känt sig överkörda i frågan, vilket  kräver ett förtydligande från vår sida.