Nyheter

Alla nyheter från Arbetsgruppen

Nyheter

Bo Pettersson (S)

Samtal med Bo Pettersson (fd kommunstyrelsens ordförande, S). Bo menar att politik och diskussion om innehållet drivit förseningen av ÖP. Bo hade inte läst Stora Askeröns inlägg men markerar att vi har hörts och diskuteras av politiker i korridorerna. Han bedömer att ÖP kommer att ändras så att fortsatt försiktig … Läs mer …Bo Pettersson (S)

Artikel i GP

Göteborgs-Posten (Martina Liljedahl) skriver en artikel om Stora Askerön i kommunen.Se Artikeln här: Ny plan väcker fråga om byte av kommun | GP. Rustan Asker, Gert Claesson, Lars Palmqvist och Camilla Ardehn informerar att Öbornas skrivelse till kommunen handlar om den demokratiska processen. Öborna vill se en dialog med tjänstemän … Läs mer …Artikel i GP

Politikerträff

Arbetsgruppen träffar Thomas Danielsson (C), Kent Sylvan (M), Johan Jönsson (M) för att diskutera den nya Översiktsplanen. Andra politiker och media vill inte närvara. Politikerna rekommenderade öbor som söker nytt avlopp att: Var faktabaserad och ihärdig. Förvänta sig 10 veckors handläggningstid Om svar uteblir, eskalera till Miljöchef Om svar uteblir … Läs mer …Politikerträff

Örådet bildas

Örådet bildas efter att kommunen presenterat förslag till ny Översiktsplan (ÖP19).Stora Askerön beskrevs som rekreationsplats för Stenungsundsborna vilket fick närvarande öbor att höja rösten. Vi var många som samlades i öns skolhus för att diskutera föreslagen ÖP19.”Örådet” myntades av mötesdeltagarna och öborna var överens kring Stora Askeröns framtid. Örådet omfattar … Läs mer …Örådet bildas