Nyheter

Alla nyheter från Arbetsgruppen

Nyheter

Länstyrelsen och miljöexpert på besök.

Länsstyrelsen och miljöexpert från Naturcentrum besöker Stora Askerön för att diskutera miljöekonomiskt hållbara lösningar för ön och öborna. Naturexperten lämnar utlåtande om markområdet i Fiskevik vilket enligt kommunen har Naturvärdesklass 2 (näst högsta klass) men enligt naturexperten har klass 4 (Lägsta klass).

Fiskevik

Fiskevik besöks av de tjänstemän som belagt området med fem års slyröjningsförbud. Tjänstemännen förklarar skillnaden mellan trädsly och slyträd samt söker förtydliga att förbud att slyröja inte betyder att buskar ska växa där, dvs området får röjas men ska påvisa återväxt av träd trots att träd inte ska växa inom … Läs mer …Fiskevik

Oxevik

Kommuntjänstemän, en miljöstrateg samt en miljöinspektör besöker Oxevik för att agera på en miljöanmälan som gjorts av öbo till kommunen. Skogen i området som i drygt 50 år växelbrukats av gårdsägaren, bedömdes av Kommunen och Länsstyrelsen vara välskött och ärendet lades ner.

Anders Hulterström

Möte med Anders Hulterström – ÖP2020 – ändring av felaktigheter i ÖP. Anders är chef för arbetet kring Översiktsplanen 2019 samt kommunens detaljplaner. Mötet med Anders var konstruktivt och konkret. Arbetsgruppen uppfattade att Anders Hulterström tar ansvar att ändra den föreslagna versionen då texten är såväl missvisande som ogrundad. Arbetsgruppen … Läs mer …Anders Hulterström